مبانی و مستندات قانون اساسی
55 بازدید
ناشر: دبیر خانه مجلس خبرگان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی